Zapewniamy
 • PRZEGLĄD URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
 • SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE I BHP
 • PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH
 • DORADZTWO TECHNICZNE I NADZÓR NAD OBIEKTAMI
 • SPORZĄDZANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
 • ORAZ WIELE INNYCH USŁUG
Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
 • W dniu 9.08.2016r. inżynierowie BeSafe odbyli szkolenie w zakresie stosowania materiałów i rozwiązań technicznych firmy Promat dotyczące zabezpieczeń przejść instalacyjnych w technologii firmy Promat. Szkolenie zakończono otrzymaniem świadectwa potwierdzającego nabycie wiedzy w w/w ...dalej 
 • Chcesz pokazać swoim pracownikom jak mają dbać o własne bezpieczeństwo? BeSafe organizuje profesjonalne szkolenia przeciwpożarowe na terenie całego kraju. Zależy nam, aby szkolenia nie powodowały senności wśród naszych odbiorców, dlatego opieramy je przede wszystkim na praktyce. ...dalej 
 • Czy wiesz, że przegląd hydrantów wewnętrznych w swoim obiekcie musisz wykonywać nie rzadziej niż raz w roku? Zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010rr. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów ...dalej 

Detektory gazów wybuchowych i tlenku węgla w garażach podziemnych. Czemu służą?

Strona główna » Wiedza » Detektory gazów wybuchowych i tlenku węgla w garażach podziemnych. Czemu służą?

wielkość tekstu: A | A | A

Większość obecnie projektowanych i stawianych budynków wielorodzinnych posiada garaż podziemny. Przeznaczony jest on głownie do parkowania pojazdów osobowych oraz wydzielone zostają w nim komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne.  Każdy wie, że pracujący silnik spalinowy wytwarza szkodliwe gazy, w tym pewne ilości niebezpiecznego dla zdrowia ludzkiego tlenku węgla. Kolejnym zauważonym niebezpieczeństwem jest stosowanie instalacji LPG w samochodach. Cięższy od powietrza propan-butan stwarza realne zagrożenie wybuchowe przy ewentualnej awarii i wycieku gazu z takiej instalacji. Wychodząc naprzeciw tym problemom w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określono jakie wymogi muszą spełniać garaże dla samochodów osobowych oby były bezpieczne dla ich użytkowników.

 

§ 108. 1. W garażu zamkniętym należy stosować wentylację:

1)    co najmniej naturalną, przez przewietrzanie otworami wentylacyjnymi umieszczonymi w ścianach przeciwległych lub bocznych, bądź we wrotach garażowych, o łącznej powierzchni netto otworów wentylacyjnych nie mniejszej niż 0,04 m2 na każde, wydzielone przegrodami budowlanymi, stanowisko postojowe - w nieogrzewanych garażach nadziemnych wolno stojących, przybudowanych lub wbudowanych w inne budynki,

2)    co najmniej grawitacyjną, zapewniającą 1,5-krotną wymianę powietrza na godzinę - w ogrzewanych garażach nadziemnych lub częściowo zagłębionych, mających nie więcej niż 10 stanowisk postojowych,

3)    mechaniczną, sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla - w innych garażach, niewymienionych w pkt 1 i 2, oraz w kanałach rewizyjnych, służących zawodowej obsłudze i naprawie samochodów bądź znajdujących się w garażach wielostanowiskowych, z zastrzeżeniem § 150 ust. 5,

4)    mechaniczną, sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu propan-butan - w garażach, w których dopuszcza się parkowanie samochodów zasilanych gazem propan-butan i w których poziom podłogi znajduje się poniżej poziomu terenu.

 

Z jakich elementów składa się system detekcji gazu?

System detekcji gazu składa się z kilku elementów:

- detektora wykrywającego obecność gazu wybuchowego w powietrzu

- modułu sterującego odbierającego sygnały z detektorów i przekazującego sygnał do kolejnych elementów  systemu

- urządzeń optyczno – akustycznych

- kontrolerów wentylacji

- przewodów łączących elementy systemu

 

Kto może wykonać konserwację systemu detekcji gazów?

Przegląd takiego systemu może wykonać osoba z odpowiednią widzą i doświadczeniem, która została przeszkolona u producenta danego systemu. Osoba powinna przedłożyć zaświadczenie uprawniające go do konserwacji danego systemu.

 

Jak powinien być przeprowadzony przegląd systemu?

Osoba wykonująca przegląd systemu detekcji gazu powinna zwrócić uwagę m.in. na:

-sposób i miejsce zamontowania detektorów, czy detektor jest właściwie dobrany do występującego zagrożenia, czy znajduje się na właściwej wysokości, czy nie jest on zamocowany zbyt blisko np. studzienki kanalizacyjnej lub wentylatora

-czy dławice są zakręcone

-czy przewody są przymocowane, nie machają się, nie przecierają itp.

-czy detektor jest zasilony jednym przewodem

-datę kalibracji detektora

-zanieczyszczenie detektora

-ilość wskazywanych błędów / uszkodzeń w centrali

-czy liczba detektorów w obiekcie zgadza się z ilością detektorów podłączonych do systemu

-czy centrala jest właściwie zasilana

-czy ważność akumulatora nie została przekroczona

-test detektorów odpowiednim stężeniem gazu testowego

-zadziałanie urządzenia odcinającego

-sprawdzenie elementów sygnalizująco – optycznych

 

Garaże w których zastosowano detektory niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu propan-butan  oraz tlenku węgla są bezpieczne dla osób z nich korzystających. Należy jednak pamiętać, że taka instalacja musi być systematycznie sprawdzana aby działała poprawnie i prawidłowo reagowała już na niewielkie stężenia niebezpiecznych gazów.

W Polce wiodącymi producentami systemów detekcji gazów wybuchowych i toksycznych są Gazex i Sensortech (COMAG)

Producenci w zależności od typu sensorów zastosowanych w detektorach zalecają wykonywanie przeglądu systemu nawet co trzy miesiące. 

Nasz zespół świadczy usługę projektowania, instalacji oraz wykonuje przegląd i konserwacje systemów detekcji gazów toksycznych i wybuchowych w garażach podziemnych oraz kotłowniach.. Posiadamy odpowiednie uprawnienia, wiedzę i doświadczenie z tego zakresu.

Zapraszamy do współpracy właścicieli obiektów usługowych oraz zarządców nieruchomości.

 

czytano: 3793 razy

autor: besafe.net.pl

data dodania: 2017-02-21 20:28:03

BeSafe S.C.
UL. RYDYGIERA 19 lok. 58, 01-793 WARSZAWA

tel.: 780 123 104, 780 123 105
e-mail: biuro@besafe.net.pl

 • Hekato_Bartlomiej_Zakrzewski
 • SEP_Prad_Zakrzewski
 • SEP_GAZ_Mikowicz_1
 • gazex_3
 • Martech_1
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna