Zapewniamy
 • PRZEGLĄD URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
 • SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE I BHP
 • PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH
 • DORADZTWO TECHNICZNE I NADZÓR NAD OBIEKTAMI
 • SPORZĄDZANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
 • ORAZ WIELE INNYCH USŁUG
Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
 • W dniu 9.08.2016r. inżynierowie BeSafe odbyli szkolenie w zakresie stosowania materiałów i rozwiązań technicznych firmy Promat dotyczące zabezpieczeń przejść instalacyjnych w technologii firmy Promat. Szkolenie zakończono otrzymaniem świadectwa potwierdzającego nabycie wiedzy w w/w ...dalej 
 • Chcesz pokazać swoim pracownikom jak mają dbać o własne bezpieczeństwo? BeSafe organizuje profesjonalne szkolenia przeciwpożarowe na terenie całego kraju. Zależy nam, aby szkolenia nie powodowały senności wśród naszych odbiorców, dlatego opieramy je przede wszystkim na praktyce. ...dalej 
 • Czy wiesz, że przegląd hydrantów wewnętrznych w swoim obiekcie musisz wykonywać nie rzadziej niż raz w roku? Zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010rr. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów ...dalej 

Przegląd systemu oddymiania

Strona główna » Wiedza » Przegląd systemu oddymiania

wielkość tekstu: A | A | A

System oddymiania budynków jest jednym z wymaganych elementów wyposażenia nowoczesnego, bezpiecznego obiektu budowlanego. Niezawodne systemy oddymiające służą do odprowadzania trujących produktów spalania podczas wystąpienia pożaru w budynku. System wykrywa zagrożenia i steruje urządzeniami powodując  oddymienie chronionej części budynku.

Systemy oddymiania w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej najczęściej stosuje się na klatkach schodowych, przedsionkach i garażach podziemnych.

System oddymiania grawitacyjnego na klatkach schodowych po wykryciu dymu steruje otwarciem okien i klap dachowych które powodują efekt przeciągu i oddymienia pomieszczeń. Grawitacyjne systemy oddymiania mogą współdziałać z  wentylacją przeciwpożarową mechaniczną.

Centrale systemu oddymiania klatek schodowych realizują funkcje:

- oddymiania ppoż

-przewietrzania

- zamykania klap w sytuacji zagrożenia deszczem lub silnym wiatrem

Oddymianie ppoż rozpoczyna się w przypadku wykrycia zagrożenia przez czujki dymu, wciśnięcia przez użytkownika przycisku „Uruchomienie" w ręcznym przycisku oddymiania (RPO) lub wysterowania sygnałem alarmowym np. z centrali systemu sygnalizacji pożaru (SSP).

Funkcję przewietrzania realizuje się przy pomocy ręcznego przycisku przewietrzania. Przełącznik ten służy do ręcznego sterowania klap dymowych w funkcji wentylowania i przewietrzania pomieszczeń. Przełącznik ten pozwala otwierać, zamykać i zatrzymywać ruchome klapy w dowolnym położeniu.

Praca klap w sytuacji zagrożenia deszczem lub silnym wiatrem jest kontrolowana również przez automatyczna czujka pogodowa deszcz/wiatr. Np. w przypadku silnego wiatru lub deszczu czujka uniemożliwi nam otwarcie klapy.

Każda z funkcji ma nadany swój priorytet. Najwyższy priorytet ma funkcja oddymiania ppoż. Niższy priorytet jest nadany sygnałom pojawiającym się z czujki pogodowej. Najniższy ustalony jest dla przewietrzania. Funkcja o wyższym priorytecie blokuje działanie funkcji o niższym priorytecie.

Otwarcie klap dymowych w funkcji oddymiania ppoż nastąpi mimo złych warunków pogodowych.

System oddymiania składa się z elementu takiego jak:

- centrala systemu oddymiania

- klapa dymowa

- czujka dymu,

- ręczny przycisk oddymiania

- przycisk przewietrzania

- stacji pogodowej

Centrala systemu oddymiania jest mózgiem całego układu. To ona odbiera sygnały z elementów systemu, przetwarza je, wywołuje zadziałanie odpowiednich funkcji lub informuje o uszkodzeniach. Centrala może również współpracować z centralą systemu sygnalizacji pożaru lub innym systemem nadzorczym.

Dzięki zamontowanemu modułowi przekaźnikowemu centrala oddymiania może załączać i wyłączać urządzenia wykonawcze instalacji oddymiania, takie jak:

- wentylatory nawiewne lub wywiewne

- kurtyny i rolety dymowe

- oddzielenia przeciwpożarowe, trzymacze drzwiowe

- napędy klap pożarowych

Ręczny przycisk oddymiania RPO przeznaczony do ręcznego załączania alarmu. Zbicie szybki oraz wciśnięcie przycisku „URUCHOMIENIE" powoduje otwarcie przez centralkę klapy dymowej. Wewnątrz przycisku oddymiania znajdują się lampki, które wskazujące stan systemu:

- uszkodzenie

- brak zasilania sieciowego lub rezerwowego

- alarm

Przełącznik przewietrzania służy do ręcznego sterowania położeniem klap dymowych w funkcji wentylowania i przewietrzania pomieszczeń. Przełącznik steruje otwieraniem, zamykaniem i zatrzymywaniem ruchomych segmentów wyciągów dymu, w dowolnym położeniu. Otwarcia klap dymowych, sygnalizowane jest świeceniem odpowiedniej lampki.

Czujka dymu stanowi element uzupełniający dla systemów oddymiania i przewietrzania. W przypadku wykrycia dymu przesyła sygnał do centrali systemu oddymiania. Następuje wysterowanie klapy dymowej oraz przekazanie informacji do systemu sygnalizacji pożaru o zaistniałym fakcie.

Czujka deszcz-wiatr reaguje na przekroczenia określonej wartości krytycznej. Umożliwia automatyczne zamknięcie wyciągów (klap, okien) w przypadku pojawienia się deszczu lub zbyt silnego wiatru.

Przegląd i konserwacja systemu oddymiania

Centrala sterująca systemem oddymiania wymaga okresowych przeglądów. Producenci zwykle zalecają wykonanie przeglądu systemu oddymiania dwa razy w roku. Konserwacja polega na wykonaniu oględzin obudowy, instalacji kablowej oraz sprawdzeniu stan zacisków. Akumulatory są bezobsługowe, samoczynnie kontrolowane i nie wymagają konserwacji. Jednak producenci gwarantują zwykle czas prawidłowej pracy akumulatora przez okres od nawet 2 do 5 lat. Po tym okresie trzeba sprawdzić ich stan i zdecydować o jego wymianie. Dodatkowo wykonując konserwacje systemu oddymiania należy sprawdzić poprawność działania wszystkich urządzeń. Wyżej wymienione czynności powinny być wykonywane przez upoważnioną osobę.

Czynności wykonywane podczas konserwacji systemu oddymiania:

Ręczny przycisk oddymiania:

- otworzyć przycisk RPO i nacisnąć przycisk „URUCHOMIENIE". Sprawdzić prawidłowe otwarcie klapy dymowej. Sygnał optyczno-akustyczny w przycisku powinien prawidłowo funkcjonować.

Czujki dymu:

- w kierunku czujki dymowej należy skierować strumień aerozolu testowego. Prawidłowe działanie sygnalizowane będzie załączeniem kontrolki na czujce i załączeniem alarmu przez centralę. Nastąpi otwarcie klap dymowych i zasygnalizowaniem alarmu przez RPO.

Sprawdzenie centralki:

- sprawdzenie napięcia ładowania akumulatorów:

- odłączyć przewód z baterii i sprawdzić prawidłowość działania centrali

- wyłączyć zasilanie sieciowe lub wyjąć bezpiecznik w centralce i sprawdzić prawidłowość Działanie baterii

- kontrola przewietrzania:

- uruchomić siłowniki wymuszając otwarcie i zamknięcie klap dymowych

- odłączyć napięcie zasilania - funkcje przewietrzania powinny zostać zablokowane,

- sprawdzić działanie czujki pogodowej.

Kontrola siłowników:

- sprawdzić siłowniki i konsole mocujące klapę dymową, zwrócić uwagę na korozję, dokręcić śruby,

- sprawdzić działanie wyłączników przeciążeniowych

- usunąć kurz i inne zabrudzenia, nasmarować, dokonać oględzin okablowania.

 

Po wykonaniu przeglądu Zleceniodawcy powinien zostać dostarczony odpowiedni protokół z wykonanych prac oraz zostać dokonany wpis do książki urządzenia.

 

 

czytano: 2477 razy

autor: besafe.net.pl

data dodania: 2017-03-17 17:05:34

BeSafe Sp. z o.o.
UL. RYDYGIERA 19 lok. 58, 01-793 WARSZAWA

tel.: 780 123 104, 780 123 105
e-mail: biuro@besafe.net.pl

 • Hekato_Bartlomiej_Zakrzewski
 • SEP_Prad_Zakrzewski
 • SEP_GAZ_Mikowicz_1
 • gazex_3
 • Martech_1
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna