Zapewniamy
 • PRZEGLĄD URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
 • SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE I BHP
 • PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH
 • DORADZTWO TECHNICZNE I NADZÓR NAD OBIEKTAMI
 • SPORZĄDZANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
 • ORAZ WIELE INNYCH USŁUG
Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
 • W dniu 9.08.2016r. inżynierowie BeSafe odbyli szkolenie w zakresie stosowania materiałów i rozwiązań technicznych firmy Promat dotyczące zabezpieczeń przejść instalacyjnych w technologii firmy Promat. Szkolenie zakończono otrzymaniem świadectwa potwierdzającego nabycie wiedzy w w/w ...dalej 
 • Chcesz pokazać swoim pracownikom jak mają dbać o własne bezpieczeństwo? BeSafe organizuje profesjonalne szkolenia przeciwpożarowe na terenie całego kraju. Zależy nam, aby szkolenia nie powodowały senności wśród naszych odbiorców, dlatego opieramy je przede wszystkim na praktyce. ...dalej 
 • Czy wiesz, że przegląd hydrantów wewnętrznych w swoim obiekcie musisz wykonywać nie rzadziej niż raz w roku? Zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010rr. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów ...dalej 

Przegląd gaśnic

Strona główna » Usługi PPOŻ » Przegląd gaśnic

wielkość tekstu: A | A | A

przegląd gaśnic warszawa katowice

Przegląd i legalizacja gaśnic 

Nasza firma wykonuje przegląd, konserwację i legalizację gaśnic oraz świadczy usługę wyposażenia w nie budynków. Posiadamy doświadczenie w odpowiednim doborze sprzętu przeciwpożarowego i rozmieszczeniu go w odpowiednim miejscu i ilości. Dzięki szkoleniom jakie odbyliśmy posiadamy uprawnienia do wykonywania przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych oraz legalizacji gaśnic. Firma posiada zniżki u polskich producentów podręcznego sprzętu gaśniczego, co powoduje, że ceny oferowanych przez nas usług są niezwykle konkurencyjne. Skontaktuj się z nami!

 

Jakie budynki muszą być wyposażone w gaśnice?

W gaśnice spełniające wymagania Polskich norm musi być wyposażony każdy budynek użyteczności publicznej, budynek produkcyjny, magazynowy, inwentarski oraz plac składowy. Zgodnie z przepisami jedna jednostka środka gaśniczego powinna przypadać na:

 • każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym w budynku (lub jego części) zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III i ZL V,
 • w budynku produkcyjnym i magazynowym o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2
 • w budynkach, w których znajdują się pomieszczenia zagrożone wybuchem.
 • w pozostałych nie wymienionych wyżej budynkach „jedna jednostka” powinna przypaść na każde 300 m2 chronionej strefy.

 

Jaki certyfikat powinny posiadać gaśnice?

Gaśnicami, które spełniają wymagania Polskich Norm, są wszystkie posiadające aktualny, wystawiony przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP), certyfikat zgodności.

 

W jakich budynkach nie trzeba stosować gaśnic?

Z obowiązku wyposażania w gaśnice wyłączone są budynki kwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, to znaczy budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne.

 

Jakie są radzaje, oznaczenia gaśnic?

 • GP - gaśnica proszkowa
 • GW - gaśnica pianowa
 • GWG - gaśnica gastronomiczna
 • GS - gaśnica śniegowa
 • GWM - gaśnica wodna mgłowa
 • AP - gaśnica przewoźna proszkowa (agregat gaśniczy)
 • AS - gaśnica przewoźna śniegowa (agregat gaśniczy)
 • cyfra np. 4 - oznacza ilość (kg lub dm3) środka gaśniczego
 • znak "x" - oznacza, że zbiornik (gaśnica) jest pod stałym ciśnieniem, tj. gaz      zasilający znajduje się w tym samym zbiorniku co środek gaśniczy
 • znak "z" - oznacza, że środek i czynnik zasilający umiejscowione są w osobnych zbiornikach
 • można spotkać także oznaczenie ABC/E gdzie litera E oznacza, że gaśnicę przystosowano do gaszenia urządzeń pod napięciem powyżej 1 kV.

 

Co oznaczają litery na gaśnicy?

 • A -  gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów ciał stałych, które paląc się nie tylko powodują płomień ale także ulegają rozżarzeniu np. drewna, papieru, gumy,
 • B - gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu np. benzyny, polietylenu, smoły,
 • C - gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów gazów palnych np. metanu, acetylenu, propanu,
 • D - gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów metali palnych np. magnezu, sodu, uranu,
 • F - gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów łatwopalnych środków gotujących (oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce)

BeSafe Sp. z o.o.
UL. RYDYGIERA 19 lok. 58, 01-793 WARSZAWA

tel.: 780 123 104, 780 123 105
e-mail: biuro@besafe.net.pl

 • Hekato_Bartlomiej_Zakrzewski
 • SEP_Prad_Zakrzewski
 • SEP_GAZ_Mikowicz_1
 • gazex_3
 • Martech_1
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna