Zapewniamy
 • PRZEGLĄD URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
 • SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE I BHP
 • PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH
 • DORADZTWO TECHNICZNE I NADZÓR NAD OBIEKTAMI
 • SPORZĄDZANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
 • ORAZ WIELE INNYCH USŁUG
Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
 • W dniu 9.08.2016r. inżynierowie BeSafe odbyli szkolenie w zakresie stosowania materiałów i rozwiązań technicznych firmy Promat dotyczące zabezpieczeń przejść instalacyjnych w technologii firmy Promat. Szkolenie zakończono otrzymaniem świadectwa potwierdzającego nabycie wiedzy w w/w ...dalej 
 • Chcesz pokazać swoim pracownikom jak mają dbać o własne bezpieczeństwo? BeSafe organizuje profesjonalne szkolenia przeciwpożarowe na terenie całego kraju. Zależy nam, aby szkolenia nie powodowały senności wśród naszych odbiorców, dlatego opieramy je przede wszystkim na praktyce. ...dalej 
 • Czy wiesz, że przegląd hydrantów wewnętrznych w swoim obiekcie musisz wykonywać nie rzadziej niż raz w roku? Zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010rr. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów ...dalej 

Impregnacja ognioochronna

Strona główna » Usługi PPOŻ » Impregnacja ognioochronna

wielkość tekstu: A | A | A

zabezpieczenia przeciwpożarowe warszawa katowice

W Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(DzU nr 75, poz. 690) określono jaką odporność ogniową powinny mieć poszczególne elementy konstrukcyjne budynku. Ponadto przepisy przeciwpożarowe precyzują gdzie zabronione jest stosowanie materiałów łatwo zapalnych. Zgłębiając te zagadnienia okazuję się, że aby zapewnić bezpieczeństwo w budynkach istniejących i dostosować je do obecnie obowiązujących przepisów należy dokonać pewnych zmian lub inwestycji. Najprostszą czynnością jest wykonanie impregnacji ogniochronnej istniejących elementów, których parametry muszą spełniać postawione im wymagania. W ten sposób możemy realnie podnieść bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie oraz uchronić mienie przed destrukcyjnym działaniem ognia.

Na rynku istnieje wielu producentów impregnatów ognioochronnych oraz firm zajmujących się wykonywaniem takich zabezpieczeń. Nasz zespół oferuje doradztwo w tym zakresie oraz wykonanie prac dostosowujących elementy do stawianych im wymaganiom.

 

Gdzie najczęściej stosuje się impregnację ogniochronną?

-w szkołach i przedszkolach

-budynkach administracji publicznej

-teatrach, kinach, hotelach, zabytkach

-centrach kongresowych

-centrach handlowych

-innych

 

Gdzie nie można stosować materiałów łatwo zapalnych?

-W strefach pożarowych ZL I, ZL II, ZL III i ZL V stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.
-Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.

-W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób oraz w pomieszczeniach produkcyjnych, stosowanie łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych jest zabronione.
-W pomieszczeniach stref pożarowych ZL II, pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach z podłogami podniesionymi, stosowanie wykładzin podłogowych łatwo zapalnych jest zabronione.

 

Jak zabezpieczyć tkaniny?

Aby nadać materiałowi cechę niezapalności można zastosować kilka metod.

Jedną z nich jest metoda kąpieli:

- rozwiniętą tkaninę należy zanurzyć w specjalnym impregnacie na okres kilku minut. Po wyjęciu tkaninę należy odsączyć w celu usunięcia nadmiaru środka impregnującego a następnie wysuszyć. Nie można impregnować materiałów zwiniętych w bele.

Kolejną jest metoda natrysku lub smarowania:

- tkaniny, których nie można moczyć tj. plusze, dywany, chodniki, tkaniny jedwabne/ impregnuje się przez natrysk lub smarowanie rozwieszonej tkaniny do całkowitego nawilżenia. Plusze należy impregnować po lewej stronie. Impregnowane tkaniny należy suszyć w temperaturze pokojowej lub lekko podniesionej.

Uwaga:

Po wypraniu lub namoczeniu tkaninę należy ponownie zaimpregnować, ponieważ impregnat jest wymywalny.

 

Jakie tkaniny można impregnować?

-Tkanina wełniana

-Tkanina bawełniana

-Tkanina lniana

-Tkanina poliamidowa

-Tkanina poliestrowa

 

Czy w kinie trzeba impregnować siedzenia?

Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 200 osób dorosłych lub 100 dzieci, w których miejsca do siedzenia są ustawione w rzędach, powinny mieć:
-fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania, określonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań wydzielania produktów toksycznych; określenie trudno zapalny przypisuje się fotelom i innym siedzeniom, które nie ulegają postępującemu tleniu i spalaniu płomieniowemu w warunkach określonych Polską Normą dotyczącą badania zapalności mebli tapicerowanych;
 

Czy w przedszkolach należy impregnować wykładzinę?

Tak, przedszkole klasyfikowane jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, dlatego wszystkie wykładziny które się w nim znajdują powinny spełniać warunki niezapalności.

 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe dachu

Dachy o konstrukcji drewnianej są bardziej podatne na działanie ognia niż dachy o konstrukcji stalowej czy żelbetowej, dlatego powinny być odpowiednio zabezpieczone. Wymagania w zakresie odporności ogniowej przekryć budynków, w odniesieniu do układu warstwowego dachu, uzależnione są od klasy odporności pożarowej budynku. Wymagania te określa Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690).

Spalanie drewna przebiega w kilku etapach. Początkowo powierzchnia drewna ulega zwęgleniu, proces ten postępuje równomiernie i zależny jest od gatunku drewna. Warstwa ta ma niską przewodność cieplną i ogranicza dopływ tlenu do wewnętrznej części drewna. Dzięki temu rozwój pożaru jest nieco opóźniany. Ten proces powoduje, że nośność drewna jest utrzymana przez stosunkowo długi czas trwania pożaru.
Podczas kontaktu drewna z ogniem, podczas zwęglania, poprzeczny przekrój belek drewnianych ulega zmniejszeniu. Średnio zakłada się, że drewno lite zwęgla się z prędkością 0,8 mm/min, natomiast klejone warstwowo – 0,6 mm/min.

 

Kiedy należy impregnować przekrycie i konstrukcje dachu?

Konieczność wykonania impregnacji dachu zależy od tego jaka jest wymagana klasę odporności pożarowej  danego budynku. Budynki zakwalifikowane do klasy odporności ogniowej A i B powinny mieć konstrukcję dachu o odporności ogniowej R 30 oraz analogicznie przekrycie dachu o odporności – E 30. Natomiast budynki o klasie odporności ogniowej C charakteryzują się odpornością ogniową konstrukcji dachu R 15 i jego przekrycia – E 15. Elementy budynków powinny zatem w zakresie odporności ogniowej spełniać postawione im wymagania.
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zaczęła obowiązywać nowa klasyfikacja ogniowa dla materiałów budowlanych – tzw. euroklasy. Opisują one jednoznacznie klasyfikacje materiałów budowlanych ze względu na:

-ilość i szybkość wydzielania energii podczas spalania,

-czas, w ciagu którego dochodzi do zapalenia wyrobu od momentu kontaktu z płomieniem,

-szybkość i zasięg rozprzestrzeniania płomieni.

 

Wymagania w zakresie odporności ogniowej przekrycia dachu w zależności od usytuowania budynku

W § 218 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia określono wymagania dotyczące elementów konstrukcji i przekrycia dachu budynku w zależności od jego usytuowania względem innych zabudowań. W przypadku, gdy budynek niższy przylega do budynku wyższego lub jest oddalony od niego nie dalej niż 8 m, określa się, że: przekrycie obiektu niższego (o szer. pasa 8 m przyległego do budynku wyższego) powinno mieć klasę odporności ogniowej E 30, a konstrukcja – R 30. Przepisy ograniczają możliwość przedostania się pożaru z jednego budynku na drugi oraz spowodowania pożaru niższego obiektu, np. na skutek wyrzucenia palących się przedmiotów z budynku wyższego.

BeSafe Sp. z o.o.
UL. RYDYGIERA 19 lok. 58, 01-793 WARSZAWA

tel.: 780 123 104, 780 123 105
e-mail: biuro@besafe.net.pl

 • Hekato_Bartlomiej_Zakrzewski
 • SEP_Prad_Zakrzewski
 • SEP_GAZ_Mikowicz_1
 • gazex_3
 • Martech_1
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna