Zapewniamy
 • PRZEGLĄD URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
 • SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE I BHP
 • PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH
 • DORADZTWO TECHNICZNE I NADZÓR NAD OBIEKTAMI
 • SPORZĄDZANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
 • ORAZ WIELE INNYCH USŁUG
Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
 • W dniu 9.08.2016r. inżynierowie BeSafe odbyli szkolenie w zakresie stosowania materiałów i rozwiązań technicznych firmy Promat dotyczące zabezpieczeń przejść instalacyjnych w technologii firmy Promat. Szkolenie zakończono otrzymaniem świadectwa potwierdzającego nabycie wiedzy w w/w ...dalej 
 • Chcesz pokazać swoim pracownikom jak mają dbać o własne bezpieczeństwo? BeSafe organizuje profesjonalne szkolenia przeciwpożarowe na terenie całego kraju. Zależy nam, aby szkolenia nie powodowały senności wśród naszych odbiorców, dlatego opieramy je przede wszystkim na praktyce. ...dalej 
 • Czy wiesz, że przegląd hydrantów wewnętrznych w swoim obiekcie musisz wykonywać nie rzadziej niż raz w roku? Zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010rr. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów ...dalej 

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy

Strona główna » Usługi BHP » Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy

wielkość tekstu: A | A | A

Pracodawca, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązany jest do zapewnienia systemu pierwszej pomocy w razie wypadku w miejscu pracy. Powyższe wiąże się z koniecznością wyznaczenia i przeszkolenia pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Pracownik, który odbył szkolenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne ma znaczne szanse na uratowanie osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia.  Pracodawco, zadbaj o zdrowie i życie swoich pracowników !!

Szkolenia organizowane przez firmę BeSafe przeprowadzane są według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji przez osoby posiadające tytuł ratownika Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego a także kilkuletnie doświadczenie w pracy ratownika.

Każdy uczestnik szkolenia po nabyciu wiedzy z części teoretycznej odbywa zajęcia praktyczne pod okiem ratownika, które zakończone są egzaminem w formie pisemnej oraz praktycznej. Pracownik otrzymuje zaświadczenie ważne na okres 3 lat. Szkolenie przeprowadzane jest przy użyciu fantomów osoby dorosłej, dziecka i niemowlaka, przy użyciu sprzętu do resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz bez przyrządowo. Ponadto, uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętność użycia defibrylatora AED.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KURSU PODSTAWOWEGO PIERWSZEJ POMOCY

 

I. 

Wiadomości wstępne

(0,5T, 2P)

Program:

 • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 • Łańcuch ratunkowy
 • Bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy
 • Ocena stanu poszkodowanego (ćwiczenia)
 • Ocena przytomności
 • Udrożnienie dróg oddechowych
 • Ocena oddechu
 • Ocena oznak krążenia
 • Ocena oddechu
 • Wywiad z poszkodowanym
 • Ewakuacja
 • Wzywanie pomocy
 • Pozycja bezpieczna, przewracanie z brzucha na plecy (ćwiczenia)

II.

Rany i obrażenia ciała

(0,5T, 2P)

Program:

 • Zasady postępowania z ranami, opatrywanie ran (ćwiczenia)
 • Postępowanie przy krwotoku z nosa
 • Mechanizm urazu
 • Obrażenia poszczególnych części ciała
 • Znaczenie czasu w urazach
 • Oparzenia
 • Porażenie prądem

III.

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego

(0,5T, 2P)

Program:

 • Definicja resuscytacji krążeniowo oddechowej
 • Pokaz postępowania z osobą nieoddychającą z użyciem AED
 • Użycie AED
 • Ćwiczenia z resuscytacji krążeniowo - oddechowej

IV.

Stany nagłe zagrożenia życia

(0,5T, 2P)

Program:

 • Omdlenie
 • Zawał serca
 • Udar mózgu
 • Napad drgawek
 • Astma oskrzelowa
 • Cukrzyca
 • Zatrucia
 • Wstrząs
 • Zadławienie

V. 

Wiadomości końcowe

(0,5T)

Program:

 • Postępowanie w różnych sytuacjach
 • Pierwsza pomoc psychologiczna
 • Postępowanie z poszkodowanym agresywnym
 • Podsumowanie kursu, rozdanie certyfikatów

 

BeSafe Sp. z o.o.
UL. RYDYGIERA 19 lok. 58, 01-793 WARSZAWA

tel.: 780 123 104, 780 123 105
e-mail: biuro@besafe.net.pl

 • Hekato_Bartlomiej_Zakrzewski
 • SEP_Prad_Zakrzewski
 • SEP_GAZ_Mikowicz_1
 • gazex_3
 • Martech_1
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna