Zapewniamy
 • PRZEGLĄD URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
 • SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE I BHP
 • PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH
 • DORADZTWO TECHNICZNE I NADZÓR NAD OBIEKTAMI
 • SPORZĄDZANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
 • ORAZ WIELE INNYCH USŁUG
Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
 • W dniu 9.08.2016r. inżynierowie BeSafe odbyli szkolenie w zakresie stosowania materiałów i rozwiązań technicznych firmy Promat dotyczące zabezpieczeń przejść instalacyjnych w technologii firmy Promat. Szkolenie zakończono otrzymaniem świadectwa potwierdzającego nabycie wiedzy w w/w ...dalej 
 • Chcesz pokazać swoim pracownikom jak mają dbać o własne bezpieczeństwo? BeSafe organizuje profesjonalne szkolenia przeciwpożarowe na terenie całego kraju. Zależy nam, aby szkolenia nie powodowały senności wśród naszych odbiorców, dlatego opieramy je przede wszystkim na praktyce. ...dalej 
 • Czy wiesz, że przegląd hydrantów wewnętrznych w swoim obiekcie musisz wykonywać nie rzadziej niż raz w roku? Zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010rr. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów ...dalej 

Wiedza

Strona główna » Wiedza

wielkość tekstu: A | A | A

Na naszej stronie możecie Państwo szybko zapoznać się ze stawianymi Wam podstwowymi obowiązkami z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Warto pamiętać, że to na właścicielach / zarządcach obiektów ciąży konieczność zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa.

 • System Sygnalizacji Pożaru przegląd i konserwacja System sygnalizacji pożaru służy do wczesnego wykrycia zagrożenia pożarowego w obiekcie, powiadomienia o zaistniałym zdarzeniu personelu oraz osób znajdujących się w obiekcie przy równoczesnym wysterowaniu sygnału do punktu monitoringu sygnałów alarmowych. Ten powiadamia Straż Pożarną o zaistniałym zdarzeniu. System sygnalizacji pożaru SSP nazywany jest często ... dodano: 7 kwietnia 2017 czytano: 4518 razy dalej 
 • Przegląd systemu oddymiania System oddymiania budynków jest jednym z wymaganych elementów wyposażenia nowoczesnego, bezpiecznego obiektu budowlanego. Niezawodne systemy oddymiające służą do odprowadzania trujących produktów spalania podczas wystąpienia pożaru w budynku. System wykrywa zagrożenia i steruje urządzeniami powodując  oddymienie chronionej części budynku. Systemy ... dodano: 17 marca 2017 czytano: 2478 razy dalej 
 • zabezpieczenia przeciwpożarowe warszawa katowice W nowoczesnym budownictwie stosowane są urządzenia i systemy mające za celu zapewnienie jego użytkownikom jak największego komfortu i bezpieczeństwa. Jednym z elementów mających wpływ na nasze bezpieczeństwo są urządzenia i systemy przeciwpożarowe. Inwestor zapewnia wyposażenie obiektu w m.in. gaśnice, hydranty wewnętrzne, system sygnalizacji pożaru, instalacje tryskaczowe ... dodano: 7 marca 2017 czytano: 1918 razy dalej 
 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego - podstawa sporządzania Inżynierowie z firmy BeSafe wykonują aktualizację i sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Dokument zawsze wykonany jest z odpowiednią starannością w oparciu o obowiązujące przepisy i normy oraz liczne doświadczenia naszych inżynierów. Jako Kierujący Działaniami Ratowniczymi doskonale wiemy co powinna zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego i jak ją ... dodano: 11 maja 2016 czytano: 1040 razy dalej 
 • Stałe urządzenia gaśnicze - zabezpieczenie serwerowni Co to są stałe urządzenia gaśnice SUG? Przez stałe urządzenia gaśnicze SUG  należy rozumieć automatycznie uruchamiany system przeciwpożarowy trwale związany z obiektem. System ten posiada własny zapas środka gaśniczego, który jest samoczynnie uruchomiony we wczesnej fazie rozwoju pożaru. Czynnikiem gaśniczym może być woda lub gazy różnego ... dodano: 18 lutego 2017 czytano: 2938 razy dalej 
 • Impregnacja ogniochronna przekryć i konstrukcji dachu, tkanin, ... W Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(DzU nr 75, poz. 690) określono jaką odporność ogniową powinny mieć poszczególne elementy konstrukcyjne budynku. Ponadto przepisy przeciwpożarowe precyzują gdzie zabronione jest stosowanie materiałów łatwo zapalnych. Zgłębiając te zagadnienia okazuję się, że ... dodano: 19 lutego 2017 czytano: 2584 razy dalej 
 • Przegląd i konserwacja drzwi i bram przeciwpożarowych Nasza firma wykonuje przegląd i konserwację drzwi i bram przeciwpożarowych. Przegląd okresowy obejmuje następujące czynności: -sprawdzenie funkcjonowania drzwi, -sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem, -sprawdzenie powłoki lakierniczej, -sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, rygli itp., -sprawdzenie stanu uszczelki ... dodano: 16 lipca 2016 czytano: 5430 razy dalej 
 • Zabezpieczenie kotłowni gazowej - stosowanie systemu detekcji gazów ...                         Obecność instalacji gazowej w budynku, wymusza na właścicielu lub zarządcy wykonywanie nałożonych na nim prawnie obowiązków. Instalacja gazowa wraz z urządzeniami do niej należącymi - w tym systemów wykrywanie gazów powinna być poddawana ... dodano: 21 lutego 2017 czytano: 2312 razy dalej 
 • Gaśnice przegląd i konserwacja, zasady wyposażania budynków Nasza firma wykonuje przegląd i konserwację gaśnic oraz świadczy usługę wyposażenia w nie budynków. Posiadamy doświadczenie w odpowiednim doborze sprzętu przeciwpożarowego i rozmieszczeniu go w odpowiednim miejscu i ilości. Dzięki szkoleniom jakie odbyliśmy posiadamy uprawnienia do wykonywania przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych. Firma posiada ... dodano: 11 kwietnia 2016 czytano: 2868 razy dalej 
 • Detektory gazów wybuchowych i tlenku węgla w garażach podziemnych. ... Większość obecnie projektowanych i stawianych budynków wielorodzinnych posiada garaż podziemny. Przeznaczony jest on głownie do parkowania pojazdów osobowych oraz wydzielone zostają w nim komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne.  Każdy wie, że pracujący silnik spalinowy wytwarza szkodliwe gazy, w tym pewne ilości niebezpiecznego dla zdrowia ludzkiego ... dodano: 21 lutego 2017 czytano: 3950 razy dalej 

poprzednia strona |1|2| z   2 następna|ostatnia

BeSafe Sp. z o.o.
UL. RYDYGIERA 19 lok. 58, 01-793 WARSZAWA

tel.: 780 123 104, 780 123 105
e-mail: biuro@besafe.net.pl

 • Hekato_Bartlomiej_Zakrzewski
 • SEP_Prad_Zakrzewski
 • SEP_GAZ_Mikowicz_1
 • gazex_3
 • Martech_1
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna