Zapewniamy
 • PRZEGLĄD URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
 • SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE I BHP
 • PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH
 • DORADZTWO TECHNICZNE I NADZÓR NAD OBIEKTAMI
 • SPORZĄDZANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
 • ORAZ WIELE INNYCH USŁUG
Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
 • W dniu 9.08.2016r. inżynierowie BeSafe odbyli szkolenie w zakresie stosowania materiałów i rozwiązań technicznych firmy Promat dotyczące zabezpieczeń przejść instalacyjnych w technologii firmy Promat. Szkolenie zakończono otrzymaniem świadectwa potwierdzającego nabycie wiedzy w w/w ...dalej 
 • Chcesz pokazać swoim pracownikom jak mają dbać o własne bezpieczeństwo? BeSafe organizuje profesjonalne szkolenia przeciwpożarowe na terenie całego kraju. Zależy nam, aby szkolenia nie powodowały senności wśród naszych odbiorców, dlatego opieramy je przede wszystkim na praktyce. ...dalej 
 • Czy wiesz, że przegląd hydrantów wewnętrznych w swoim obiekcie musisz wykonywać nie rzadziej niż raz w roku? Zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010rr. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów ...dalej 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Strona główna » Usługi PPOŻ » Zabezpieczenia przeciwpożarowe

wielkość tekstu: A | A | A

Zabezpieczenia przeciwpożarowe besafe

W internecie bez problemu można odszukać firmy wykonujące taką usługę. Nasza firma także oferuje wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zajmujemy się wykonywaniem zabezpieczeń ogniochronnych przejść, przepustów instalacyjnych – kablowych, rur palnych i niepalnych oraz przewodów wentylacyjnych.

Dzięki szkoleniom w firmach takich jak Hilti, Promat czy Alfaseal, naszemu doświadczeniu oraz umiejętnemu poruszaniu się pomiędzy oferowanymi na rynku produktami możemy zaoferować wykonanie najlepszych rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w najkorzystniejszych cenach.

W nowoczesnym budownictwie stosowane są urządzenia i systemy przeciwpożarowe mające za celu zapewnienie jego użytkownikom jak największego komfortu i bezpieczeństwa. Jednym z elementów mających wpływ na nasze bezpieczeństwo są urządzenia i systemy przeciwpożarowe. Inwestor zapewnia wyposażenie obiektu w m.in. gaśnice, hydranty wewnętrzne, system sygnalizacji pożaru, instalacje tryskaczowe czy stałe urządzenia gaśnicze. Dodatkowo w obiekcie wykonywane są bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe. O ile wymienione wcześniej urządzenia i systemy przeciwpożarowe mają na celu umożliwić ugaszenie pożaru w zarodku lub powiadomić obsługę o jego powstaniu, o tyle bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe są stosowane, aby powstały pożar nie rozprzestrzenił się do innej strefy pożarowej.

Zabezpieczenia ppoż

Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych pozornie nie jest trudne. Jednak jeśli wejdziemy głębiej w to zagadnienie okazuje się, że przepisy są nie do końca zrozumiałe i logiczne, a wykonanie zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami może przysporzyć trudności.

§ 234 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. u. z dnia 15 czerwca 2002 r.) brzmi:

1. przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (e i) wymaganą dla tych elementów.

2. dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych.

3.  przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż e i 60 lub r e i 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (e i) ścian i stropów tego pomieszczenia.

4. przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.

Co autor miał na myśli?

Nie zawsze istnieje obowiązek wykonania przepustu instalacyjnego przez ścianę czy strop oddzielenia pożarowego. Jednym z przykładów braku konieczność stosowania zabezpieczenia jest instalacja poprowadzona do pomieszczenia higienicznosanitarnego przez element oddzielenia przeciwpożarowego. Pomieszczenie higienicznosanitarne to z definicji nie tylko toalety, ale również suszarnie, sauny czy szatnie.

Dla pomieszczeń wydzielonych pożarowego, jeżeli średnica przepustu wynosi poniżej 0,04 m również nie musimy wykonywać zabezpieczenia.  Jak jednak rozpoznać czy jest to ściana oddzielenia pożarowego czy wydzielająca pomieszczenie? Jakie zastosować rozwiązanie,  żeby spełnić wymagania prawne ale nie zapłacić fortuny?

Co w przypadku, gdy firma źle wykona usługę i funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej nie będzie chciał odebrać budynku?

Na konieczność oraz rodzaj zastosowania zabezpieczenia pożarowego ma wpływ wiele czynników. Zależą one od tego jaki element musimy zabezpieczyć np.

-czy zabezpieczamy element oddzielenia ppoż

-czy może jest to element wydzielający pomieszczenie

-do jakiego pomieszczenia wykonujemy przepust

-jaki element zabezpieczamy (rury palne, rury niepalne, przejścia kablowe, przejścia instalacyjne, przewody wentylacyjne)

-jakiej grubości jest ściana/strop

-z czego jest wykonana ściana/strop

W zależności jaki element zabezpieczamy, może zostać przez nas użyta:

- zaprawa ogniochronna

- masa ogniochronna

- pianka ogniochronna

- wełna mineralna

- opaska ogniochronna

- obejma ogniochronna

- ogniochronna akrylowa masa uszczelniająca

- ogniochronna silikonowa masa uszczelniająca

- ogniochronna pęczniejąca masa uszczelniająca

- powłoka ogniochronna

Podczas wykonywania zabezpieczeń przeciwpożarowych stosuje się także:

- bandaż ogniochronny

- rękaw ogniochronny

- kołnierz ogniochronny

- bloczek ogniochronny.

BeSafe Sp. z o.o.
UL. RYDYGIERA 19 lok. 58, 01-793 WARSZAWA

tel.: 780 123 104, 780 123 105
e-mail: biuro@besafe.net.pl

 • Hekato_Bartlomiej_Zakrzewski
 • SEP_Prad_Zakrzewski
 • SEP_GAZ_Mikowicz_1
 • gazex_3
 • Martech_1
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna